بزرگترین رویداد سالیانه زبیکس – Zabbix Summit 2019

زبیکس به مانند هر سال رویداد سالیانه خود را برگزار می‌کند. این رویداد که بزرگترین رویداد در زمینه زبیکس است، متخصصان این حوزه را از سراسر جهان جهت انتقال تجربیات و آشنایی بیشتر با ویژگی و قابلیت‌های زبیکس گرد هم می‌آورد.

این رویداد روزهای 11 و 12 اکتبر مقارن با 19 و 20 مهر ماه 1398 در شهر ریگا، محل استقرار اصلی شرکت زبیکس برگزار خواهد شد.

برای توضیحات بیشتر و شرکت در این رویداد می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید:

1 Likes