درخواست آموزش غیر حضوری زبیکس در سطح متوسط و پیشرفته

سلام من حامد هستم تو پروژه ای مشغولم به شدت نیازمند آموزش زبیکسم لطفا اگه کسی میتونه کمکم کنه مبلغش من در خدمتم
sh.hosseini@hotmail.com