مشکل زبیکس ایجنت لوکال و زبیکس سرور داکر

سلام
بر روی داکر ایمج زبیکس سرور ، زبیکس ایجنت ، زبیکس پروکسی، دیتابیس mysql و apache از فایل official زبیکس نصب کردم ،
و کانتینر ها رو با docker-compose ران کردم ،
در frontend زبیکس هاستی که بصورت داکری روی زبیکس سرور نصب شده بود ، دیده میشود و در حال مانیتور هست ، اما سرور دیگه که zabbix-agent آن بصورت local نصب شده ، در frontend زبیکس مانیتور نمیشه و آیتم zabbix availablity ، gray دیده میشه ،
چه تنظیماتی لازمه که زبیکس سرور (داکری) بتونه زبیکس agent (لوکال) رو ببینه ؟