فیلتر بودن آدرس ریپوزیتوری زبیکس

با سلام
لطفا لینک زیر را از فیلتر خارج کنید
RHEL 7:

rpm -Uvh https://repo.zabbix.com/zabbix/4.4/rhel/7/x86_64/zabbix-release-4.4-1.el7.noarch.rpm

2 Likes

با درود
این لینک فیلتر نیست دوست عزیز…تنظیمات dns تون رو بررسی کنید

2 Likes