واگرانت چیست و چگونه نصب می‌شود؟

Vagrant

واگرانت از سیستم‌هایی است که اخیرا مورد توجه قرار گرفته است. این سیستم به دلیل امکانات ویژه در کنار قابلیت یکپارچه‌سازی با زبیکس می‌تواند گزینه‌ای مناسب برای محیط‌های مجازی باشد.
در این مقاله به بررسی این سیستم پرداخته شده است.

http://sadidafarin.ir/articles/واگرانت-چیست؟

1 Likes