نقشه راه زبیکس منتشر شد

زبیکس همواره برنامه‌ای منظم را برای توسعه‌های خود دنبال می‌نماید. این بار نیز پس از منتشر ساختن نسخه 4.2 برنامه آتی خود را برای این سیستم بیان نموده است. بهبود در تمپلیت‌ها و همچنین ارتقای ویژگی‌های موجود در گراف‌ها و نقشه‌ها از جمله تغییرات نسخه جدید خواهد بود. برای دریافت اطلاعات تکمیلی می‌توانید از طریق لینک زیر اقدام نمایید.

1 Likes