در رابطه با دسته‌بندی مشکلات در زبیکس

در این دسته بندی شما می توانید مشکلات خود را با دیگر کاربران زبیکس در میان بگذارید و از این طریق نسبت به رفع آنها اقدام نمایید.

لازم به ذکر است که در صورت نیاز به آموزش ویژگی های زبیکس می توانید از دسته بندی های دیگر استفاده نمایید.