مانیتور کردن query با dbforbix

برای مانیتور کردن کویری های دیتابیس اراکل استفاده از dbforbix و بهم پیشنهاد دادن،‌کسی تجربه کار باهاش و داره؟ من تو مرحله نصب به مشکل خوردم.

ممنون