زبیکس 4.2، مانیتورینگ آسان‌تر از همیشه

زبیکس 4.2 مانیتورینگ را باز هم ساده تر کرده است.

مطابق روال همیشه، پس از گذشت 6 ماه از نسخه قبلی، زبیکس جدیدترین محصول خود را معرفی نموده است. برای آشنایی با تغییرات و ویژگی‌های اضافه شده در این نسخه از طریق لینک زیر مقاله را مطالعه کنید.

بررسی زبیکس 4.2

1 Likes