بزرگترین رویداد سالیانه زبیکس – Zabbix Summit 2019

news
zabbix
#1

زبیکس به مانند هر سال رویداد سالیانه خود را برگزار می‌کند. این رویداد که بزرگترین رویداد در زمینه زبیکس است، متخصصان این حوزه را از سراسر جهان جهت انتقال تجربیات و آشنایی بیشتر با ویژگی و قابلیت‌های زبیکس گرد هم می‌آورد.

این رویداد روزهای 11 و 12 اکتبر مقارن با 19 و 20 مهر ماه 1398 در شهر ریگا، محل استقرار اصلی شرکت زبیکس برگزار خواهد شد.

برای توضیحات بیشتر و شرکت در این رویداد می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید:

1 Like