مانیتور کردن پرینتر حرارتی


#1

مانیتور کردن error ها در Axiom M810:
پرینتر مذکور از طریق یو اس بی به سیتم متصل می شود و پورت شبکه هم ندارد.
از طریق perf_Counter و یا WMI در زبیکس آیتم error را نتوانتسم مانیتور کنم. البته این پرینتر یک سنسور دارد، وقتی که کاغذی را حس نمی کند شروع به بوغ زدن می کند. از طریق snmpwalk هم اطلاعات قابل قبولی نگرفتم. چه کاری برای حل مشکل پیشنهاد میکنید.


#2

آیا این نوع از پرینتر Log تولید می کنه که بشه از طریق Log monitoring مشکلاتش رو شناسایی کرد؟