چگونه می تونم که نتیجه اجرای دستور در سرور راه دور را ببینم


#1

من یک سرور Centos دارم که با zabbix دشارم مانیتورش می کنم می خوام دستور df -h هر 5 دقیقه اجرا بشه و نتیجشو تو zabbix ببینم؟؟؟


#2

سلام
اگر فقط نتیجه اون برات مهمه میتونی OID های اونو داخل یک Template اضافه کنی و نتیجه رو مانیتور کنی ولی اگر دقیقا همون شکل و شمایل پاسخ برات مهمه ( !!؟) میتونی از Script و external check استفاده کنی


#3

علاوه بر External check شما می تونید از User parameter هم استفاده کنید.
https://www.zabbix.com/documentation/4.0/manual/config/items/userparameters

لینک بالا اطلاعات کامل در این زمینه رو برای شما فراهم کرده.