چگونه می تونم که نتیجه اجرای دستور در سرور راه دور را ببینم


#1

من یک سرور Centos دارم که با zabbix دشارم مانیتورش می کنم می خوام دستور df -h هر 5 دقیقه اجرا بشه و نتیجشو تو zabbix ببینم؟؟؟


#2

سلام
اگر فقط نتیجه اون برات مهمه میتونی OID های اونو داخل یک Template اضافه کنی و نتیجه رو مانیتور کنی ولی اگر دقیقا همون شکل و شمایل پاسخ برات مهمه ( !!؟) میتونی از Script و external check استفاده کنی