در رابطه با دسته‌بندی آموزش زبیکس

در این دسته بندی می توانید سوالات خود را در رابطه با ویژگی های زبیکس و نحوه استفاده از آنها از دیگر کاربران بپرسید.
همچنین کاربرانی که مایل هستند در رابطه با هر کدام از قابلیت های زبیکس بحث های آموزشی در این انجمن داشته باشند می توانند از این دسته بندی استفاده نمایند.

علاوه بر این می توانید اطلاعات کامل در رابطه با دوره های آموزشی زبیکس در سراسر دنیا را در این دسته بندی پیدا نمایید.