ارسال اطلاعات یک Proxy به چند سرور زبیکس

zabbixserver
zabbix
zabbixproxy

#1

سلام
من در یکی از پروژه ها نیاز دارم که اطلاعات یک Zabbix Proxy به چند سرور زبیکس در نقاط مختلف ارسال بشه. می خواستم ببینم آیا با طراحی کنونی زبیکس این کار امکان پذیر هست یا نه؟


#2

سلام.
خیر . در حال حاضر امکان تعیین چند سرور برای یک proxy وجود نداره . فکر میکنم به این خاطره که proxy تنها از یک سرور میتونه configuration data دریافت کنه .