آموزش زبیکس


در رابطه با دسته‌بندی آموزش زبیکس (1)
ایجاد مانیتور با پروتکل wmi (8)
وبینار بررسی زبیکس 4 (4)
مانیتور اوراکل دیتابیس با زبیکس (3)
بهترین دیتابیس برای زبیکس (4)
برگزاری دوره آموزشی زبیکس در آذرماه 1396 (7)
واگرانت، جعبه‌ای جادویی (1)
گرافانا، تجربه یه داشبورد خاص (5)
ویژگی های جدید زبیکس در نسخه ۳.۴ - بخش ششم (1)
Ansible، حس خوب کانفیگ (1)
روش های جمع آوری اطلاعات در زبیکس (4)
ویژگی های جدید زبیکس در نسخه 3.4 - بخش پنجم (3)
ویژگی های جدید زبیکس در نسخه ۳.۴ - بخش چهارم (3)
ویژگی های جدید در زبیکس نسخه ۳.۴ - بخش سوم (4)
ویژگی های جدید در زبیکس نسخه ۳.۴ - بخش اول (7)
ویژگی های جدید زبیکس نسخه ۳.۴ - بخش دوم (5)